Varoitus

Käyttämäsi selainohjelma vaikuttaisi olevan vanhaa mallia. Onni on vaativa ja vaatiikin toimiakseen melko uudenaikaisen selaimen. Hyviä, ilmaisia ja uudenaikaisia selainohjelmia ovat esimerkiksi Firefox, Safari, Chrome ja Opera. Myös Internet Explorer 8 yrittää parhaansa.

Warning

The web browser you\'re currently using appears to be old and out of fashion. Onni is picky and requires something more modern. Good, free and contemporary browsers include Firefox, Safari, Chrome ja Opera. There's also Internet Explorer 8.

Huomatus

Käyttämäsi selainohjelma, Internet Explorer 7, ei ole maailman paras selainohjelma. Onni toimii silläkin, mutta näyttää raikkaammalta käyttäessäsi uudenaikaista selainta. Hyviä, ilmaisia ja uudenaikaisia sellaisia ovat esimerkiksi Firefox, Safari, Chrome ja Opera. Myös Internet Explorer 8 yrittää parhaansa.

Please note

The web browser you\'re currently using, Internet Explorer 7, is perhaps not the best browser around. Onni works, but would look much nicer with a modern one. Good, free and contemporary browsers include Firefox, Safari, Chrome ja Opera. There's also Internet Explorer 8.

TaiK käyttäjätunnus / Username:

Salasana / Password:

Onnista

Onni on Taideteollisen korkeakoulun Intranet. Se tarjoaa uutisia, työkaluja, palveluita ja tietoa. Se on hyvä asia. Mikäli sinulla ei ole Taideteollisen korkeakoulun käyttäjätunnusta, tai tarvitset tarkempaa tietoa, ota yhteys IT-palveluun osoitteessa

About Onni

Onni is the Intranet of The University of Art and Design Helsinki. It provides news, tools, services and information. It's a good thing. If you don't have a TaiK user account, or require further assistance, please contact our IT support at